Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Arild Hoff
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LOG530 Distribution Planning (Vår 2022)

Om emnet

Emnet behandler forskjellige situasjoner som kan oppstå ved distribusjon av varer. Det presenteres ulike varianter av problemene og legges vekt på en presis formulering av dem samt hvordan de kan løses ved hjelp av vanlig programvare.

Følgende hovedtema behandles:

 • Transportproblemer med og uten omlasting

 • Lokaliseringsproblemer

 • Tilordningsproblemer

 • Klassiske nettverksproblemer som Postman’s Problem, Minimum Spanning Tree Problem, Travelling Salesman Problem

Ved gjennomgang av de enkelte emneområdene benyttes eksempler og øvelser hvor man benytter optimeringsfunksjonen i Excel.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap om modeller for fysisk distribusjon i ulike logistikksituasjoner

 • være i stand til å formulere denne type distribusjonsproblemer matematisk

 • Implementere og løse de matematiske logistikkmodellene ved hjelp av regneark

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 60%
 • Varighet: 5 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 20%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 10%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 10%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Litteratur oppgis i Canvas ved studiestart.

Anbefalt litteratur:
Ragsdale, Cliff T. Managerial Decision Modeling. South Western Publishing (bok)
Hoff, Arild. Distribution Planning - Some examples (kompendium)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 16:21:22