Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

IDR305 Sportsøkonomi (Høst 2018)

Om emnet

Emnet fokuserer på mikroøkonomisk teori og dens anvendelse på sportsligaer. Særegenheter ved sportsligaer som for eksempel spillermaked og TV rettigheter blir analysert i en økonomisk kontekst. Det foretas også analyse av effekter av reguleringer og dereguleringer innenfor verdikjeden til de relevante aktørene.

Følgende tema omhandles:

 • Introduksjon til «The Business of Sports»
 • Inntekts- og etterspørselsanalyse innenfor sportsmarkedet
 • Markedet for sport og media
 • Analyse av inntekter, kostnader og kvalitet på klubbnivå
 • Sportsligaer og konkurransebalanse
 • Arbeidsmarkedet innenfor profesjonell lagidrett
 • Subsidier og kost-/nytte analyse innenfor profesjonell lagidrett

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men grunnlag i økonomiske fag og matematikk vil være en fordel. For de med manglende grunnleggende kunnskaper i matematikk, anbefales MAT001 Forkurs i matematikk.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha evne til å reflektere over grunnleggende problemer og perspektiv i nyere sportsøkonomisk teori
 • forstå de økonomisk teoretiske særtrekk som idrett har
 • være i stand til å reflektere over, (og i noen grad) forstå og diskutere sentrale idrettsøkonomiske problemområder

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger i henhold til forelesningsplan (oftest annenhver uke)

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Tester
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Individuell flervalgsprøve

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. juli 2020 04:34:23