Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

IDR306 Spillteori og sportsøkonomi (Høst 2018)

Om emnet

Følgende tema omhandles:

 • Nash likevekt
 • Spillteori og informasjon
 • Simultane/Sekvensielle spill
 • Dominante Strategier
 • Dominerte Strategier

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men grunnlag i økonomiske fag vil være en fordel

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Gi en introduksjon til spillteori med hovedvekt på anvendelser innen fotballøkonomi, fotballstrategi og fotballmanagement. Hensikten med kurset er altså å belyse hvordan moderne spillteori kan anvendes på fotballøkonomiske problemstillinger i bred forstand.

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha grunnleggende kunnskap i (enkel) spillteori
 • kunne anvende og forstå anvendelser av spillteori innenfor idrettsstrategiske problemstillinger
 • være i stand til å reflektere over, (og i noen grad) forstå og diskutere sentrale strategisk-økonomiske problemstillinger innen norsk og internasjonal idrett

Undervisnings- og læringsformer

Se egen forelesningsplan
 

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2021 04:32:18