Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Alexander Krumer
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

BØK730 Econometrics (Høst 2019)

Om emnet

 • Sannsynlighetsfordelinger, stokastiske variable og statistiske slutninger

 • Lineære regresjonsmodeller

 • Utfordringer forbundet med å bruke klassiske regresjonsmodeller på data og hypoteser innen økonomi

 • Tidsserie-modeller

 • Enkle paneldata-metoder

 • Modeller med begrensninger på avhengig variabel

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende samt emnet LOG 708 Applied Statistics eller tilsvarende.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne :

 • ha kjennskap til grunnleggende økonometri som verktøy for å analysere praktiske økonomiske problemstillinger

 • kjenne grunnleggende metoder i regresjonsanalyse, og de viktigste utfordringer i å anvende slike i økonomifaglige problemstillinger

 • kunne spesifisere og estimere passende økonometriske modeller for å teste forskningsspørsmål / hypoteser

 • kunne tolke og forstå resultater av estimering

 • kjenne metoder for å avdekke og korrigere for avvik fra standard-forutsetninger i regresjonsmodeller.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke samt 2 timer øvinger

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske innleveringer i kurset kan være påkrevd.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

Andel: 100%

Varighet: 4 Timer

Gruppering: Individuell

Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 04:33:45