Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Heidi Hogset
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SØK705 Research methods and proposal (Høst 2019)

Om emnet

Kurset vil dekke følgende emner:

 • hvordan skrive en vitenskapelig oppgave/ rapport
 • litteraturreferanser
 • metodelære
 • naturlige eksperiment
 • vitenskapsfilosofi
 • eksempler på tema for en masteroppgave i økonomi og administrasjon 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Fullført første året av masterstudiet i økonomi og administrasjon

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM705 – Research methods and proposal 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

After completing the course, the successful student should:

 • Understand how economic research is conducted and presented, both orally and in writing
 • Understand methodological issues and related philosophy of science
 • Understand requirements and suitable topic for a master thesis   

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning hver uke. Veiledning av proposalskriving

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Click here for reading list

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 04:33:54