Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Harald Klaus Dolles
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IDR600 Bacheloroppgave (Vår 2019–Høst 2019)

Om emnet

Bacheloroppgaven skal gi studentene muligheter til å arbeide med en større oppgave over en lengre tidsperiode hvor de ulike emnene i studiet blir sett i sammenheng. Oppgaven kan knyttes til eksterne oppdragsgivere eller utføres internt.
Oppgaven skrives sammen med en medstudent. Unntaksvis kan individuell innlevering vurderes.  

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Læringsutbytte
 

Kunnskaper

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • kunne ta utgangspunkt i faglitteraturen og formulere og utføre en faglig drøftelse en vitenskapelig problemstilling innenfor et valgt fagområde/tema knyttet til sport management
 • Vise god fosteålse for det det valgte fagormådet/temaet

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studentene:

 • formulere en forskbar problemstilling
 • velge relevante teorier og metoder relatert til problemstillingen
 • planlegge og gjennomføre en datainnsamling
 • bruke og oppgi referanser forskriftsmessig
 • utvise grunnleggende akademiske skriveferdigheter

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studentene:

 • kunne drøfte resultater knyttet til vitenskapelig problemstilling innenfor sport management

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i oktober/november (i semesteret før oppgaven skrives). Tre presentasjoner i løpet av vårsemesteret der studenten presenterer arbeidet sitt. To av presentasjonene krever personlig fremmøte ved HiMolde. Seminar 1: Problemstilling/disposisjon. Seminar 2: Metode og teori. Seminar 3: Ferdig oppgave.
Kandidatene følges opp av en oppnevnt veileder gjennom vårsemesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Presentasjoner av oppgaven. To av presentasjonene krever personlig fremmøte ved HiMolde.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: -
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2020 00:22:05