Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Heidi Hogset
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SØK700 Internasjonal økonomi og globalisering (Vår 2019)

Om emnet

Emnet omhandler bl.a. følgende emner:

 • vekstteorier
 • handelsteori
 • fattigdom og ulikhet
 • den demografiske utfordringen
 • strukturell transformasjon og urbanisering
 • landbrukets betydning for utvikling og miljø
 • forholdet mellom miljø og utvikling

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor  i økonomi og administrasjon, bachelor i regnskap og revisjon, eller tilsvarende

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne benytte avanserte analytiske modeller til å forklare årsakssammenhenger for den internasjonale økonomiske utviklingen
 • kunne identifiserer vinnere og tapere ved økt økonomisk integrering
 • kunne drøfte ulike nasjonale strategier for utvikling og handel

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 33%
 • Varighet: 2 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 67%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 01:23:13