Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM910 Samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og vitenskapsteori (Høst 2020)

Om emnet

 • hovedretningene innen vitenskapsteori med spesielt henblikk på samfunnsvitenskap
 • klassiske og moderne teoretikere innen samfunnsvitenskapen
 • sammenhengen mellom vitenskapsteoretiske posisjoner og metodologiske valg 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha evne til å reflektere over grunnleggende problemer og perspektiv i nyere samfunnsvitenskap på en moden måte
 • kjenne til de vitenskapsteoretiske hovedretningene
 • ha god kunnskap om klassiske og moderne forfatterskap innen samfunnsvitenskapen
 • ha evne til å diskutere vitenskapsteoretiske retninger og hovedretninger i samfunnsvitenskapen på en kritisk måte
 • hunne diskutere sammenhengen mellom samfunnsvitenskapelige perspektiv og metodevalg

Undervisnings- og læringsformer

Heldagssamlinger og timebaserte forelesninger, inkludert gruppearbeid

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:34:02