Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Alexander Krumer
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

BØK730 Econometrics (Høst 2020)

Om emnet

 • Review of probability distributions, random variables, and statistical inference
 • Linear regresssion models
 • Challenges in using classical linear regression models with data and questions from economics
 • Time Series Models
 • Simple Panel Data Methods
 • Simultaneous Equations Models
 • Limited dependent variable methods

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende samt emnet LOG 708 Applied Statistics eller tilsvarende. 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

After completion of the course, students should:

 • Have a good knowledge of basic econometrics and statistical methods as a scientific tool in the analysis of practical economic problems
 • Be familiar with the basic methods of regression analysis as well as the main challenges in applying such to economic questions
 • Be able to specify and estimate appropriate econometric models to test their research questions
 • Be able to interpret and understand estimation results
 • Detect and correct common statistical problems in economic data and models

 

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke samt 2 timer øvinger

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske innleveringer i kurset kan være påkrevd.

Eksamen

 • Vurderingsform: Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

 • Andel: 100%

 • Varighet: Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: -

Pensum

Click here for reading list

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:34:03