Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Kjetil Kåre Haugen
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

IDR306 Spillteori og sportsøkonomi (Høst 2020)

Om emnet

Følgende tema omhandles:

  • Nash likevekt
  • Spillteori og informasjon
  • Simultane/Sekvensielle spill
  • Dominante Strategier
  • Dominerte Strategier

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men grunnlag i økonomiske fag vil være en fordel

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Ha grunnlegende kunnskap i (enkel) spillteori

Ferdigheter:

Kunne anvende og forstå enkel spillteori innen idrettsstrategiske problemstilinger

Generell kompetanse:

Være i stand til å reflektere over, (og i noen grad) forstå og diskutere sentrale strategisk-økonomiske problemstillinger innen norsk og internasjonal idrett

Undervisnings- og læringsformer

Se egen forelesningsplan
 

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. feb. 2021 03:22:39