Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Linda Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR605 Arbeidsrett (Vår 2020)

Om emnet

Sentral er den individuelle arbeidsretten, med de rettslige rammer rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med fokus på plikter og rettigheter som er etablert ved inngåelse av en arbeidsavtale og etterfølgende endringer i disse. Her kan spesielt nevnes endrede arbeidsoppgaver for en ansatt, flytting av virksomhet, flytting av personell ved overdragelse av arbeidsoppgaver til annen arbeidsgiver og overføring av en virksomhet til ny eier. Forholdet til EU-arbeidsrett og EU-arbeidsrettens kilder er berørt. Det samme gjelder arbeidstakers veksling mellom arbeidsmarked og trygdeordninger samt krav i lovgivningen til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er også fokusert på utfordringer knyttet til utvikling av informasjonsteknologi og arbeidstakeres personvern.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne kunne:

  • identifisere rettslige spørsmål innenfor arbeidsretten, da særlig den individuelle arbeidsretten

  • anvende juridisk metode på rettslige problemstillinger innenfor sentrale deler av arbeidsretten

  • løse konkrete, praktiske spørsmål innen arbeidsrett

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved studiestart
Aktuell litteratur:
Engelsrud, Gerd. Styring og vern: arbeidsrett i offentlig sektor (siste utgave)