Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Carlos Sousa
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

ADM120 Marketing (Høst 2021)

Om emnet

 • markedsføringens oppgaver
 • markedsføringens historiske utvikling
 • grunnleggende definisjoner og begreper
 • markedsføringsledelse
 • markedsføringens strategiske forankring
 • kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder (behov, ønsker, krav og etterspørsel)
 • segmentering, markedsanalyser og prognoser
 • markeds- og kundeorientering
 • relasjons- og dialogmarkedsføring
 • tjenestemarkedsføring og servicekvalitet
 • etikk, miljø og samfunnsansvar
 • e-handel og global markedsføring

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
BØK320 – Markedsføring 7.5
ADM120N – Marketing (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • være kjent med sentrale problemstillinger, teorier, modeller og metoder i markedsføringen.
 • ha noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, herunder en grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, slik at studentene kan delta i løsning av enkle markedsføringsproblemer i praksis

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesning per uke

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 2 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 12:22:12