Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Hallgeir Gammelsæter
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

ADM825 Special Issues in Organization and Management (Høst 2021)

Om emnet

Each seminar adresses a specific topic in organization or management theory.

Examples of possible topics:

 • Organisations and Strategy: Theory and Practice
 • Reform and Theories of Organizational Change
 • Institutional Theories of Organization
 • Organizational governance
 • Globalization and the Circulation of Management Ideas
 • Managing Innovation in a Digitized World
 • Management of Teams
 • Currents in Reputation Management

The exact program and reading list for the seminars will be available before each seminar.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM900 – Forms of Organization and Management 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

After finishing the seminar series, the students will have gained a broader and deeper level of skills and understanding in several fields of organization and management science. Based on the students previous knowledge within the field gained through ADM715, the seminar series provides additional and specialized theoretical and technical capabilities that will help the students in the research process for the master thesis.

Undervisnings- og læringsformer

Each seminar is usually taught Monday to Friday in one week or some seminars run for two weeks in a row or with some weeks in between the two weeks. Usually the instruction will be a mix of lectures, assignments, group work and discussions. 75% attendance is mandatory to all classes.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Minimum 75 % oppmøte

Eksamen

 • Vurderingsform: Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
 • Andel: 100%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Evaluering av emnet

Normally, 3 hour written exam at the end of week

Pensum

Pensumoversikt
Fant ingen pensumliste for dette emnet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. juni 2021 08:21:30