Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

IDR306 Spillteori og sportsøkonomi (Høst 2021)

Om emnet

Følgende tema omhandles:

 • Nash likevekt
 • Spillteori og informasjon
 • Simultane/Sekvensielle spill
 • Dominante Strategier
 • Dominerte Strategier

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men grunnlag i økonomiske fag vil være en fordel

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Ha grunnlegende kunnskap i (enkel) spillteori

Ferdigheter:

Kunne anvende og forstå enkel spillteori innen idrettsstrategiske problemstilinger

Generell kompetanse:

Være i stand til å reflektere over, (og i noen grad) forstå og diskutere sentrale strategisk-økonomiske problemstillinger innen norsk og internasjonal idrett

Undervisnings- og læringsformer

Se egen forelesningsplan
 

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 15:21:47