Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Kjell Marius Herskedal
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR315 Klubbledelse (Vår 2021)

Om emnet

 • Kontekst, rammer og etikk for ledelse i norske idrettslag
 • Grunnleggende forutsetninger og ferdigheter for å lede i klubb
 • Relevante problemstillinger og ansvarsområder for norske klubbledere
 • Relevant teori, praktiske caser og eksempler

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført og bestått emne:

Kunnskap

 • Kunne redegjøre for hvordan en leder utover og innover i forhold til klubben
 • Se sammenhengen mellom person, klubbkontekst og egnet lederstil
 • Sertifiseres i NIFs Innføring i styrearbeid for idrettslag og NFFs Fotballederkurs 1 (forstå), 2 (lede) og 3 (utvikle)

​Ferdigheter

 • Kunne analysere praktiske caser relatert til ledelse i klubb
 • Utvikle ferdigheter i å anvende og videreutvikle sine lederegenskaper effektivt

Generell kompetanse

 • Bevissthet rundt deg selv som leder. For bachelorstudenter i Sport Management inngår emnet i læringstråden for personlig utvikling
 • Bevissthet rundt ledelse i idrettslag

 

Undervisnings- og læringsformer

 • Undervisning: E-læring i læringsmiljøplattformen Canvas. Hvert tema introduseres av video/kortvideo av faglærere og/eller spesielt kunnkapsrike praktikere. Videoene følges opp av et skreddersydd pensum
 • Studentaktivitet: Studentene presenterer seg selv og tar del i diskusjonsforumet (kun synlig for kursdeltakere og kurslærere), og bygger igjennom det relasjoner og nettverk. Fem obligatoriske innleveringsoppgaver og noen frivillige oppgaver.
 • Seminar: Én til to fysiske seminarer arrangeres (frivillig oppmøte) slik at deltakere og undervisere som ønsker det får anledning til å møtes

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 6
 • Påkrevde arbeidskrav: 6
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Fem oppgaver bygger på hverandre og skal gjennomføres i rekkefølge. Disse knyttes til å:1.Oppdatere sin egen Canvas-profil, presentere seg selv i Canvas-rommet og kommentere en annens presentasjon2.Forstå konteksten norsk idrett og hvordan den påvirker inngangen til ledelse3.Bli bevisst deg selv som person og leder4.Vurdere en klubbs kultur og se seg selv som leder i relasjon til denne5.Løse en praktisk case som kan omhandle ett eller flere relevante temaer fra pensumI tillegg skal NIFs e-læringskurs, Innføring i styrearbeid for idrettslag, gjennomføres i løpet av periodenSamtlige arbeidskrav må godkjennes for å bestå i emnet. Kandidater som har gjennomført IDR100 Idrettens organisering og ledelse I eller tilsvarende, gis fritak fra obligatorisk oppgave 2.

Evaluering av emnet

 • Evaluering på bakgrunn av obligatoriske innleveringer og sertifiseringskrav
 • Karakteren vurderes til bestått/ikke bestått
 • Både den generelle delen og den valgfrie delen (fotballeder eller styrearbeid) av emnet må bestås for å få godkjent emne og sertifisering
 • Det blir ikke avholdt noen eksamen i emnet som krever fysisk oppmøte

Pensum

Et eget kompendium er skrevet spesielt for dette emnet og ligger tilgjengelig for studentene i Leganto

Relaterte artikler og annet tilpasset materiale

Fotballederkurs 1, 2 og 3. Ligger åpent tilgjengelig på Norges Fotballforbunds hjemmesider

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juli 2020 01:22:58