Kurs i bruk av SKUV i Kristiansund

HiMolde inviterer til kurset "Grunnleggende systematisk undersøkelse og vurdering"

Målgruppe:

  • Sykepleiere i kommunehelsetjenesten i Møre og Romsdal

Maks antall deltakere i Kristiansund: 12

Læringsutbytte:

  • Kan anvende ABCDE i møte med pasienter for å avdekke helseutfordringer 
  • Kan anvende ISBAR  - kommunikasjonsverktøy
  • Kan anvende NEWS  - et verktøy for tidlig oppdagelse av forverret tilstand. brukt av spesialisthelsetjenesten for avdekke tidlig forverring av en sykdomstilstand.  På kurset vil dere få opplæring av bruk av dette verktøyet. Kan dette også brukes av kommunehelsetjenesten. http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsområder/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand
  • Kan anvende teknikker i systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV) som inspeksjon-perkusjon-palpasjon-auskultasjon (Grunnleggende SKUV av hjerte, lunge, perifer sirkulasjon, abdomen og nevrologi)

Programmet kan lastes ned her:

Arrangør

Høgskolen i Molde
Publisert 17. okt. 2018 11:02 - Sist endret 9. nov. 2018 07:17