Fleksible studietilbud

Har du behov for å styrke kompetansen din? Høsten 2021 tilbyr HiMolde en rekke studieponggivende emner med studiepoeng innen fagområder som smart innovasjon, logistikk og digitalisering. Opptakskravet er at du har generell studiekompetanse. Du kan velge ett eller flere emner og du betaler kun én semesteravgift på 745 kroner.

Fleksible emner på nett

Høsten 2021 tilbyr HiMolde 22 ulike nettbaserte emner. Noen av emnene er beskrevet både på norsk og engelsk og emnekoden vil derfor opptre to ganger, men med samme innhold.

Se alle nettbaserte emner 

Hvordan søke opptak

Alle som ønsker å ta ett eller flere enkeltemner kan søke opptak for å bli registrert som emnestudent.  Fristen for å søke er normalt 15. august for høstsemesteret og 1. desember for våresemesteret og skjer enkelt ved på benytte søknadsweb.
 

Fleksible emner

Et fleksibelt emne er et campusfag som er tilrettelagt for å kunne følges online. I hvilken grad emnet er tilrettelagt kan variere fra emne til emne. I noen emner, vil man kunne følge vanlig undervisning via zoom eller andre tjenester, mens i andre tilfeller kan man se opptak fra forelesningene. I tillegg er graden av oppfølging i emnet forskjellig fra emne til emne. Noen fleksible kurs vil være et selvstudium, mens noen emner vil ha hjelpelærere tilgjengelig og eventuelt emnelærer. Sjekk på canvas for å finne ut hva som er tilfelle for ditt fag.