Kurs: Logistikk for additiv produksjon ved bruk av 3D print-teknologier

I dette kurset får kursdeltakerne innblikk i hva additiv manufacturing er, teknologiutviklingstrender, design for 3D printing, type materialer, samt deres effekt på verdikjeder og måten bedriften driver sine forretning på.

Du vil få en praktisk tilnærming til ringvirkninger og implikasjoner en slik satsning har for bedrifter og deres forretningsmodeller.

Bilde av en 3D-printer

3D-Print.  Colourbox.com

Vi tilbyr nå skreddersydde kursprogram til næringslivet for å bidra til omstilling i forbindelse med koronapandemien. Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og er kostnadsfrie for deltakerne. Ordningen er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta.

Møreforsking er programeier og faglig ansvarlig. Høgskolen i Molde bistår Møreforsking med administrative støttefunksjoner, slik som påmelding, markedsføring og nettbaserte læringsplattformer.

Kort om tilbudet

Kurset er et online-tilbud som er praktisk rettet for de som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Det vil si at studiet kombinerer teori og praksis, slik at du kan anvende kunnskapen direkte inn i jobben.

Fokuset vil være å identifisere de riktige problemstillingene som må løses, samtidig som man fremmer kreative løsninger gjennom bruk basert på problemstillinger man vil møte i arbeidslivet og gjennom nye markedskrav. Målet med de ulike delene i kurset er å skape en felles forståelse som kan føre til mer effektiv kommunikasjon mellom ulike deler av en organisasjon. Ledelse, designere, ingeniører, logistikere og produksjonsmedarbeidere er viktige interessenter.

Innsyn i sentrale moduler

  • Intro - Additive Manufacturing
  • Teknologien bak AM
  • Design for 3D modellering
  • Stor data og maskin learning i AM
  • SCM og forretningsmodeller i AM  

Oppbygging

All undervisning blir gitt som nettbasert undervisning, blant annet i form av strømming, film, webinarer og podcast. Nettstøttet undervisning vil skje via plattformen Canvas. Gjennom 10 moduler skal det jobbes med reelle case fra egen arbeidsplass eller interessefelt. Det blir satt av tid tidlig i programmet til å finne gode case.

Programansvarlig

Kristina Kjersem er programansvarlig og jobber som forsker i logistikk hos Møreforsking. Kristina er også medlem i iKuben’s produksjonsgruppe som ser på de nyeste trendene og utviklingen innen additive produksjon med fokus på 3D printing i forskjellige former. Kristina jobber med verdikjede- og logistikkutfordringer ved omstilling og bruk av nye teknologier.kristina.kjersem@himolde.no

Foredragsholdere

Vi har satt sammen et spennende team med foredragsholdere fra akademia og lokalt næringsliv, som alle har lang og bred erfaring med teknologi og innovasjon. Foredragsholderne blir blant annet:

Mikhail Shlopak og Nina Pereira Kvadsheim

Forskere hos Møreforskning. Møreforskning jobber med problemstillinger for hvordan vi skaper lønnsomme forretningsmuligheter i de nye sirkulære forretningsmodellene som konsumenter etterspør og det stilles krav til fra det Europeiske markedet. Forskningsselskapet har flere spennende LCA prosjekter som er et viktig verktøyene når en skal utvikle løsninger for produktforbedringer ut ifra et ressurseffektivt perspektiv og er et sentralt når produsenter skal kommunisere hva som skiller sine produkter fra konkurrenter. 

Arne Larsen

Kommer fra iKuben som er et nasjonalt kompetansesenter (NCE) for innovasjon og omstilling. iKuben var tidlig ute med å jobbe med 3D print, og Arne Larsen har spisset kunnskap om hvordan bedrifter kan anvende digital teknologi som skaper lønnsomhet på en ressurs – og karboneffektiv måte.

Vebjørn Heggdal og Eirik Sandøy Aa

Gründere og eiere av Nivero AS; et teknologiselskap med fokus på green Tech, programvareutvikling og rådgivningstjenester. De har lang erfaring innen teknologi, innovasjon og utvikling. Selskapet er involvert i flere FoU prosjekt i ulike bransjer og er kjent for å formidle vanskelige og tekniske problemstillinger på en interessant og forståelig måte.

Aleksander Rise Gallala

Daglig leder i Corron. Han har bakgrunn som materialingeniør, og har jobbet som prosjektleder innen additiv produksjon/3D printing for iKuben. Aleksander har fartstid som sivilingeniør innen privat sektor og innen olje og gass, og har markedsforståelse for hvor 3D-printing kan benyttes

Prosjektleder

Birnir Eglisson er prosjektleder og kontaktperson for BIO2-kursene.  Birnir er forsker ved Møreforsking. birnir.egilsson@himolde.no

Finansiering

Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og er kostnadsfrie for deltakerne. Ordningen er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta.

Øvrige samarbeidspartnere

Programmet er utviklet i samarbeid med lokalt næringsliv. Viktige bidragsytere er blant annet Ikuben Molde som er nasjonalt kompetansesenter for innovasjon og omstilling.

 

Publisert 12. juni 2020 15:40 - Sist endret 1. juli 2020 12:52