HiMoldeX

HiMoldeX er en åpen, videobasert kursplattform for Høgskolen i Molde. De fleste videoene er åpne. Det betyr at alle, også de som ikke er tilknyttet HiMolde, har fri tilgang til videoene. Noen videoer er lukket. Det kan skyldes f.eks. at det er betalkurs (f.eks. etter- og videreutdanning).

Eksempler på videoopptak vi tilbyr

Studioopptak


Studioopptak gir deg undervisning på et tema uavhengig av forelesninger.

Forelesningspptak


Forelesningsopptak er fra forelesning i høgskulens undervisningsrom.

Skjermopptak


Skjermopptak er undervisning gjort av lærer på egen pc.

Videoopptak fra undervisning høsten 2020

Her finner du våre emner som tilbyr åpent tilgjengelig opptak av sin undervisning høsten 2020. Lenken til undervisningsopptak bringer deg til en løpende oppdatert liste for emnet i vår Mediasite-katalog. Lenken til undervisningsmateriell bringer deg til kurssiden i Canvas. 

Emnebeskrivelse

Fagområde

Undervisningsopptak

Undervisningsmateriell
BØK300 Finansiell- og økonomisk styring Revisjon Opptak Canvas
BØK500 Revisjon Revisjon Opptak Canvas

BØK610 Finansregnskap 3

Økonomi Opptak Canvas
IBE320 Virtuell virkelighet (VR/AR) IT Opptak Canvas
IDR306 Spillteori og sportsøkonomi Økonomi og samfunnsvitenskap Opptak Canvas
JUR540 Innføring i internasjonal rett Logistikk Opptak Canvas

LOG500 Management models and operation research

Logistikk Opptak Canvas
LOG510 Verdikjedeanalyse Logistikk Opptak Canvas

LOG711 Supply chain management I

Logistikk Opptak Canvas
LOG718 Preparatory course in statistics Logistikk

Opptak

Canvas
LOG722 Inventory Management Logistikk Opptak Canvas

MAT001 Forkurs i Matematikk

Logistikk Opptak Canvas

MAT100 Matematikk

Logistikk Opptak Canvas
PET101 Olje og gassindustrien Logistikk Opptak Canvas

SØK100 Makroøkonomi

Logistikk Opptak Canvas
TRA310 Transport Economy Logistikk Opptak Canvas