Videoer 2017

Emner 2017 - åpne eller lukket

Emnekode
Videoer

Navn
Emnebeskrivelse

Fagområde

Åpent/lukket

Semester

BØK500 Revisjon Økonomi og administrasjon Åpent Vår 2017
MAT100 Matematikk Logistikk Åpent Høst 2017
MAT110 Statistikk I Logistikk Åpent Vår 2017
SCM200 Lager og produksjonsplanlegging Logistikk Åpent Vår 2017