Videoer 2018

Emner 2018 - åpne eller lukket

Emnekode
Videoer

Navn
Emnebeskrivelse

Fagområde

Åpent/lukket

Semester

IDR306 Spillteori og sportsøkonomi Økonomi og samfunnsvitenskap Åpent Høst 2018
LOG713 Models for production management Logistikk Lukket Høst 2018
LOG733 Exact optimization methods in logistics Logistikk Lukket Vår 2018
LOG734 Heuristics in analytics Logistikk Lukket Vår 2018
MAT100 Matematikk Logistikk Åpent Høst 2018
MAT110 Statistikk I Logistikk Åpent Vår 2018
SCM200 Lager og produksjonsplanlegging Logistikk Åpent Vår 2018