Videoer 2018

Emner 2018 - åpne eller lukket

Emnekode
Videoer

Navn
Emnebeskrivelse

Fagområde

Åpent/lukket

Semester

IDR306 Spillteori og sportsøkonomi Økonomi og samfunnsvitenskap Åpent Høst 2018
LOG734 Heuristics in analytics Logistikk Lukket Vår 2018
MAT100 Matematikk Logistikk Åpent Høst 2018
MAT110 Statistikk I Logistikk Åpent Vår 2018
SCM200 Lager og produksjonsplanlegging Logistikk Åpent Vår 2018