Videoer 2019

Emner 2019 - åpne eller lukket

Emnekode
Videoer

Navn
Emnebeskrivelse

Fagområde

Åpent/lukket

Semester

ADM300 Foretaksstrategi Økonomi og Administrasjon Åpent Høst 2019
BØK500 Revisjon Økonomi og adminstrasjon Åpent Vår 2019
BØK610 Finansregnskap 3 Økonomi    
BØK705 Investering og finansiering Økonomi Åpent Høst 2019
IDR210 Adventure Management   Lukket Høst 2019
IDR306 Spillteori og sportsøkonomi Økonomi og samfunnsvitenskap Åpent Høst 2019
LOG713 Models for production management Logistikk Lukket Høst 2019
LOG733 Exact optimazation methods in logistics Logistikk Lukket Vår 2019
MAT100 Matematikk Logistikk Åpent Høst 2019
MAT110 Statistikk I Logistikk Åpent Vår 2019
SCM200 Lager og produksjonsplanlegging Logistikk Åpent Vår 2019
SØK200 Mikroøkonomi Økonomi og samfunnsvitenskap Åpent Vår 2019