Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne

Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For studenter med funksjonsnedsettelse kan det ofte være behov for individuell tilrettelegging. ​

Kontaktpersoner for tilrettelegging av studier ved HiMolde:

Ordninger som kan hjelpe deg med studiene ved HiMolde:

Publisert 20. juni 2018 11:12 - Sist endret 20. juni 2018 11:12