Tilrettelegging ved eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk §30.

Kandidater som av medisinske eller andre tungtveiende grunner har behov for spesiell tilrettelegging under eksamen, kan få dette etter søknad. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attester fra andre sakkyndige.

Prinsipp for tilrettelegging til eksamen:

Tilrettelegging til eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemmingen medfører, samtidig som man i størst mulig grad skal sørge for at eksamenskandidatene skal prøves likt. Tilrettelegginger som innvilges skal derfor være tilstrekkelige - men ikke nødvendigvis optimale. Den dokumenterte funksjonshemmingen skal avhjelpes, men utan at man gir kandidaten tilleggsfordeler sammenlignet med øvrige kandidater.

Tilrettelegging  til eksamen kan være:

Bruk av PC (ev. med Lingdys og talesyntese) - http://lingit.no/
Bruk av penn og papir istedenfor PC ved digitale eksamener
Utvidet tid (ved eksamener 3- 4 timer gis 1/2 time, eksamener på 5 timer eller mer gis 1 time forlenget tid. Ingen tilleggstid ved eksamener på 1 - 2 timer
Regulerbar stol/spesialbord
Rom med færre studenter
Søknadsskjema kan lastes ned eller hentes ved studentservice eller ved Studentrådgivningstjenesten.

Søknadsfrist:

Vårsemester: 1.mars
Høstsemester: 1.oktober 

 

Publisert 4. mai 2020 10:44 - Sist endret 14. mai 2020 13:54