English version of this page

Opptak

Slik søker du opptak

Opptak til studier ved Høgskolen i Molde søkes gjennom Samordna opptak eller Søknadsweb. På disse sidene vil du finne nyttig informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke, og annen informasjon for deg som søker opptak til høyere utdanning.

Kontakt oss

Opptak@himolde.no

Telefon: 71 21 42 00

Telefontid:
kl 10:00-11:30 og 12:00-14:00

Bachelor- og årsstudium

Her finner du generell informasjon om opptak til våre bachelor- og årsstudium

Master- og videreutdanninger

Her finner du generell informasjon om opptak til våre master- og videreutdanninger

Emnestudier

Her finner du generell informasjon om opptak til emnestudier

Realkompetanse for bachelor- og årsstudier

Her finner du vårt realkompetanseregelverk for opptak til bachelor- og årsstudier.

Realkompetanse for master- og videreutdanninger

Her finner du vårt realkompetanseregelverk for opptak til master- og videreutdanninger.

Dokumentasjon

Her finner du informasjon om hvordan du dokumenterer utdanning, arbeidserfaring og eventuell andre opptakskrav.

Kontroll av dokumenter etter opptak

Her finner du informasjon om stikkprøvekontroll av dokumenter som ligger til grunn for opptak til studier ved Høgskolen i Molde

Reservering av studieplass

Dersom du får tilbud om studieplass ved Høgskolen i Molde, kan du søke om å få reservert plassen til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner.

Overflytting fra annen høgskole/universitet

Her finner du informasjon om overflytteing fra annen høgskole/universitet til Høgskolen i Molde

Fornyet opptak etter studieavbrudd

Gjelder studenter som av ulike årsaker har sluttet på et ikke fullført studieløp, og som senere ønsker å fullføre dette for å få en grad (bachelor eller master).