Bachelor-årsstudium

Du søker på bachelorprogram og årsstudium gjennom Samordna opptak. For å få opptak må du være kvalifisert, og i tillegg nå opp i rangeringa til studiet.

Søknadsfrist

Hovedfristen for å søke er 15. april, men visse søkergrupper må søke innen 1. mars (samordnaopptak.no).

Slik søker du

Hos Samordna opptak:

  • søker du i nettsøknad (fra 1. februar)
  • finner du mer informasjon om frister, krav, framgangsmåte og poengberegning

Gå til Samordna opptak

Opptakskrav

For å bli student ved Høgskolen i Molde må du ha generell studiekompetanse.  Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Dersom studiet har spesielle opptakskrav, krever politiattest og/eller medisinsk testing vil du finne informasjon om dette i studiekatalogen

Rangering

Grunnstudiene ved Høgskolen har opptak en gang i året. Kvalifiserte søkere blir rangerte etter poeng. Rangeringsreglene er fastsatte i forskrift om opptak til høgre utdanning (lovdata.no). Kvalifiserte søkere som ikke kan bli poengberegnet, blir rangerte i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Samordna opptak informerer om hvordan du kan regne ut poengene dine (samordnaopptak.no).

Har du utdanning fra utlandet, men bor i Norge?

Søkere med utdanning fra utlandet med permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge søker gjennom Samordna opptak

 

Publisert 29. aug. 2018 10:57 - Sist endret 26. mai 2020 13:41