Fornyet opptak etter studieavbrudd - for avdeling ØS og LOG

Sist endret 9. juni 2020 14:39 av Øystein Nerland

Gjelder studenter som av ulike årsaker har sluttet på et ikke fullført studieløp, og som senere ønsker å fullføre dette for å få en grad (bachelor eller master).