Fornyet opptak etter studieavbrudd - for avdeling ØS og LOG

Sist endret 28. okt. 2021 12:39 av Øystein Nerland

Gjelder studenter som av ulike årsaker har sluttet på et ikke fullført studieløp, og som senere ønsker å fullføre dette for å få en grad (bachelor eller master).