Kontroll av dokumenter etter opptak

Sist endret 11. juni 2020 07:59 av Øystein Nerland

Innlevering og kontroll av vitnemål og andre dokumenter som ligger til grunn for opptaket