Master- og videreutdanning

Du søker på master, videreutdanninger og kurs gjennom vår lokale søknadsweb. For å få opptak må du være kvalifisert, og i tillegg nå opp i rangeringen til studiet.

Når kan du søke

Studier med oppstart høstsemesteret:

 • Søknadsweb åpner 1. februar.
 • Søknadsfristen er 15. april (1 mars dersom du kvalifiserer for tidlig svar).

Studier med oppstart vårsemesteret:

 • Søknadsweb åpner 15.september
 • Søknadsfristen er 1.desember

Opptakskrav

For opptakskravene til våre master og videreutdanningsprogrammer se beskrivelse på hvert enkelt studium i studiekatalogen

Rangering

Kvalifiserte søkere blir rangerte etter poeng. Vi bruker et vektet karaktersnitt når vi rangerer. Vektet karaktersnitt betyr for eksempel at et emne på 15 studiepoeng teller dobbelt så mye som et emne på 7,5 studiepoeng. Rangeringsreglene er fastsatte i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde (lovdata).

Du kan selv regne ut ditt vektede karaktersnitt med vår poengkalkulator

Søknadsprosess for norske og nordiske statsborgere og søkere med permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge.

 1. Forbered dokumentene dine
  • Sørg for at du har alle dokumenter tilgjengelig.
  • I Søknadsweb har du mulighet til å samtykke til at vi kan hente dine resultater fra andre norske læresteder (ikke BI og Bjørknes høyskole). Du må da selv sjekke at alle resultater er synlige i Søknadsweb under "eksterne resultater"
    
  • Fullfører du utdanning/relevante emner i søknadssemesteret?
  • Da må du innen søknadsfristen 15. april laste opp: offisiell karakterutskrift for avlagte emner, eller sørge for at resultatene er hentet fra andre norske læresteder og synlige under "eksterne resultater" i HiM`s Søknadsweb.
  • Husk at du må laste opp endelig vitnemål innen ettersendingsfristen 1. juli for studier som starter i høstsemesteret.
  • Søkere med utdanningsbakgrunn fra utenfor Norden må i tillegg dokumentere at de dekker språkkrav på linje med kravene for generell studiekompetanse. De ulike måtene å dekke disse kravene på finner du på nettsidene til Samordna opptak.
 2. Registrer søknaden din
  • Søk om opptak i opptaksperiodene våre innen søknadsfristen. Du kan søke på inntil tre studier i prioritert rekkefølge.
  • Innen søknadsfristen må du også laste opp dokumentasjonen din. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli vurdert.
    
  • Du kan omprioritere søknadsalternativene dine frem til søknadsfristen.
  • Dersom du får tilbud om opptak på din førsteprioritet vil de andre søknadsalternativene bortfalle.
 3. Svar på søknaden din
  • Svar på søknaden din påregnes innen utgangen av mai for studier som starter i august. Innen utgangen av desember for studier som starter i januar
  • Vi sender ut svar på din søknad via den e-posten du oppgav når du søkte. Du vil også kunne se tilbudet i Søknadsweb Normal frist til å svare ja eller nei til tilbudet er omtrent en uke fra utsendelse av tilbud.

Gå til SøknadsWeb

 

Publisert 29. aug. 2018 11:09 - Sist endret 23. apr. 2020 10:08