Overflytting fra annen høgskole/universitet

Studenter som har fullført ett studieår av ett tilsvarende studium ved andre høgskoler kan søke om overflytting hvis det er ledig studieplass ved Høgskolen i Molde.

Dette kan gjøres på to måter. Du kan søke:

  • om opptak til første studieår på ordinært vis gjennom Samordna Opptak, og deretter søke fritak for de fag som er avlagt ved annen høgskole

          eller

  • overflytting til andre eller tredje studieår hvis du har fullført og bestått første (60 studiepoeng) eller andre studieår (120 studiepoeng). Fagplanen fra studiet du søker overflytting fra må være sammenfallende med Høgskolen i Moldes sin  fagplan når det gjelder teori, praksisperioder og studiepoeng. Det vil bli foretatt en faglig vurdering, og det tas forbehold om ledig studieplass.

Søker som har avbrutt sin utdanning, må søke om nytt opptak gjennom Samordna Opptak. Det er ikke anledning til å søke overflytting til 1. studieår.

Følgende dokumentasjon må legges ved søknad:

  • Original bekreftelse på studentstatus. Bekreftelsen skal være påført utstedsdato for politiattest.
  • Original karakterutskrift over eksamener og praksis
  • Bekreftet kopi av evalueringsskjema i praksis
  • Kopi av fagplan eller kursplan/studieplan

Søknader vil bli behandlet fortløpende. Siste frist for søknad med attesterte vedlegg er

15. april for det studieåret som starter i august.

Søknadsskjema - Søknad om overflytting

Publisert 9. juni 2020 14:40 - Sist endret 9. juni 2020 14:40