Realkompetanse bachelor og årsstudier

Sist endret 13. jan. 2021 09:20 av Sissel Anne Waagbø

For å bli vurdert for realkompetanse gjelder følgende krav til at søker: