Realkompetanse bachelor og årsstudier

Sist endret 1. feb. 2021 14:30 av Øystein Nerland

For å bli vurdert for realkompetanse gjelder følgende krav til at søker: