Reservering av studieplass

Dersom du har fått tilbud om opptak på et bachelorprogram, årsstudium eller studium ved lokalt opptak, kan du søke om utsettelse av studiestart til året etter ved gyldig grunn.

Du kan søke om å få reservert studieplass ved:

  • Avtjening av førstegangstjeneste i militæret eller siviltjeneste
  • Graviditet/fødsel/adopsjon
  • Sykdom
  • Eller andre særlige årsaker (f.eks. store omsorgsoppgaver)

Hvordan søke

Send utfylt søknadsskjema sammen med gyldig dokumentasjon til post@himolde.no eller Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde.

Søknadsfrist er: 1 september

Får du innvilget reservert studieplass er du garantert å få tilbud neste høst. Du skal likevel søke på nytt innen 15. april til Samordna opptak. Du sender Følgeskjema og legger ved kopi av svarbrevet fra høgskolen som viser at du har fått reservert plass.  Ved lokalt opptak sender du også kopi av at du har fått reservert plass.

Du er sikret opptak, men må likevel besvare tilbudsbrevet innen oppgitt frist.

Har du fått reservert studieplass skal du ikke registrere deg ved semesterstart, betale semester- og kopiavgift, bekrefte utdanningsplanen, søke om undervisningsopptak eller melde deg opp til eksamen den høsten du ikke har anledning å starte.

Enkeltemnestudenter kan ikke søke om reservering studieplass.

Publisert 14. mai 2020 11:45 - Sist endret 14. mai 2020 11:45