Krav om medisinsk testing

Som student ved sykepleier- og vernepleierutdanninga har du plikt til å påse at du følger kravene til medisinske tester og vaksinasjon. For å få gå ut i praksis plikter du å besvare skjemaet for forhåndsundersøkelse.

Studenter som må gjennomføre undersøkelse for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokkar (MRSA) har selv ansvar for å bli undersøkt. Resultatet av undersøkelsen må være klart før du kan starte med praksis.

 

Bruk av legemidler og praksis

Undersøkelse for MRSA

Undersøkelse og vaksinasjon mot tuberkulose

Vaksinasjon mot hepatitt B

Tester og vaksinasjon for studenter som skal på utveksling

 

 

 

 

 

Krav til medisinsk testing av MRSA eller tuberkuloseundersøkelse.

Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Bekreftelse på gjennomført testing for tuberkulose og/eller MRSA etter delstudier i utlandet.

Publisert 30. aug. 2018 12:54 - Sist endret 8. aug. 2019 14:50