Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studienivå:
Årsstudium

Studieplan for Årsstudium i personal- og organisasjonskunnskap (2020–2021)

Informasjon om studiet

I en tid der arbeidslivet preges av stadige endringsprosesser, er det både i offentlig og privat sektor behov for bred kompetanse innen organisasjonsfag og juss. Årsstudiet i personal- og organisasjonskunnskap gir denne type breddekompetanse, der sentrale emner er organisasjonsteori, endringsledelse, etikk, forvaltnings- og arbeidsrett.

Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad i Juss og administrasjon eller Økonomi og administrasjon.

Studiet har et omfang på 60 stp.

Studiet gis på norsk.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • ha kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp og fungerer

 • ha oversikt over sentrale teorier innen arbeidspsykologi, ledelse, læring og organisasjonsendring

 • ha grunnleggende kunnskap om juridisk og samfunnsvitenskapelig metode

 • ha kunnskap om forvaltnings- og arbeidsrettslige problemstillinger

Ferdigheter

 • ha utviklet evnen til å identifisere organisasjonsfaglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger innen organisasjonsendringer

 • kan se sammenhenger mellom organisasjonsmessige forhold, lederroller og medarbeidernes situasjon

 • kan bidra til atbåde arbeidsgiver- og medarbeiderperspektivet ivaretas i spørsmål som dreier seg om endring i organisasjoner

 • kan løse praktiske arbeids- og forvaltningsrettslige problemstillinger

 • kan anvende samfunnsvitenskapelig og juridisk metode på praktiske problemstillinger

 

Generell kompetanse

 • ha et grunnlag for etisk refleksjon og argumentasjon

 • kan kombinere bruk av organisasjons- og juridiske fag til å identifisere ulike type utfordringer i arbeidslivet

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

I en tid der arbeidslivet preges av stadige endringsprosesser, er det både i offentlig og privat sektor behov for bred kompetanse innen organisasjonsfag og juss. Årsstudiet i personal- og organisasjonskunnskap gir denne type breddekompetanse, der sentrale emner er organisasjonsteori, endringsledelse, etikk, forvaltnings- og arbeidsrett.

Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad i Juss og administrasjon eller Økonomi og administrasjon.

Studiet har et omfang på 60 stp.

Studiet gis på norsk.

Organisering og læringsformer

Undervisningen foregår i Molde med tilpassede lokaler, godt inneklima og god tilrettelegging for funksjonshemmede. Skolen legger vekt på et godt psykososialt miljø og studentene ved juss og samfunnsfag er spesielt aktive med å fremme tiltak for å øke studenttrivselen.

Det legges vesentlig vekt på at studentene skal delta aktivt i undervisningen. Studiet er preget av nær kontakt mellom studenter og fagmiljøet. Det legges vekt på aktivisering av studentene. Canvas brukes som læringsplattform.

Videre studier

Årsstudiet gir bred kompetanse innen organisasjonsfag og juridiske emner, og egner seg godt som etterutdanningen for yrkesaktive i administrativt arbeid. Studiet kan også inngå som del av bachelorgrader.

Studiemodell

Høst 2020

Vår 2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 15:22:49