Hva lærer du? (2020–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Studiets læringsutbytte

Se studieplan.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2021 04:37:04