Hva lærer du? (2020–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Studiets læringsutbytte

Se studieplan.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. mai 2021 04:39:46