Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Det er behov for en avansert klinisk sykepleierolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å imøtekomme behovet til store pasientgrupper med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov. Det være seg personer i alle aldre med akutt og kronisk sykdom både innen somatikk, psykisk helse- og rustjenester.

 

Studiet er utarbeidet etter modell av «Nurse practitioner» (NP), og gir deg avansert klinisk kompetanse til å møte utfordringer i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Etter endt masterutdanning kan det søkes om spesialistgodkjenning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:34:41