Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet retter seg mot sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å styrke sinkliniske vurderings- og handlingskompetanse for å imøtekomme fremtidens utfordringer i helsetjenesten.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 03:32:46