Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet retter seg mot sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å styrke sin kliniske vurderings- og handlingskompetanse for å imøtekomme fremtidens utfordringer i helsetjenesten

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2020 04:38:37