Jobb og videre studier (2020–2022)

Videre studier

Dersom en har MaHS-del I og ønsker opptak til MaHS-del II, forutsetter et karakterkrav på C i gjennomsnitt.
Mastergraden kvalifiserer for opptak til PhD-studier.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. juli 2021 04:34:58