Opptak

3-årig bachelorgrad i sykepleie. Karakterkrav: C - dersom en søker seg inn på hele mastergraden

Tilleggskrav:

  • Offentlig godkjent som sykepleier i Norge.

  • Minimum 2 års relevant klinisk praksis i løpet av siste 5 år.

Dokumentasjon:

  • Autorisasjon - offentlig godkjenning som sykepleier i Norge.

  • Karakterutskrift av vitnemål.

  • Dokumentasjon på klinisk praksis

Andre krav/forutsetninger

Krav om skikkethet og autrisasjon

  • Søkere som får tilbud om studieplass må legge frem politiattest slik den er beskrevet i Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. apr. 2021 04:41:04