Opptak

3-årig bachelorgrad i sykepleie. Karakterkrav: C - dersom en søker seg inn på hele mastergraden

Tilleggskrav:

  • Offentlig godkjent som sykepleier i Norge.

  • Minimum 2 års relevant klinisk praksis i løpet av siste 5 år.

Dokumentasjon:

  • Autorisasjon - offentlig godkjenning som sykepleier i Norge.

  • Karakterutskrift av vitnemål.

  • Dokumentasjon på klinisk praksis

Andre krav/forutsetninger

  • Det er krav om at du leverer politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre klinisk undervisning og praksis.
    Politiattest (HiMolde kvalitetsystem)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 04:38:18