Hva lærer du? (2022–2023)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

  • ha kunnskap om hvordan virksomheter organiseres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres

  • ha innsikt i hvordan bedriftsøkonomiske beslutninger treffes og evalueres i ettertid gjennom regnskapsrapportering

  • kjenne til formålet med, og innholdet i, norsk og internasjonal regulering av ekstern regnskapsrapportering, og kunne analysere slike rapporter med et kritisk blikk

  • kunne bidra i styring av sentrale forretningsprosesser, fra innkjøp av varer og tjenester, via verdiskaping og fram til salg av ferdig produkt eller tjeneste

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2022 04:36:27