Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er først og fremst utformet med tanke på studenter med annen faglig bakgrunn som ønsker bedriftsøkonomisk tilleggsutdanning, samt studenter med noen års yrkeserfaring. De som ønsker en lengre utdanning i økonomi og administrasjon, bør søke opptak på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Studiet kan også egne seg godt for studenter som kommer direkte fra videregående skole og som er usikker på hvilken utdanning de skal velge. Årsstudiet vil gi en introduksjon til det økonomisk administrative fagområdet, og kan senere bygges ut til et fullt bachelorstudium.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 21:32:55