Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Programmet er først og fremst utformet med tanke på studenter med annen faglig bakgrunn som ønsker bedriftsøkonomisk tilleggsutdanning, samt studenter med noen års yrkeserfaring. De som ønsker en lengre utdanning i økonomi og administrasjon, bør søke opptak på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Programmet kan også egne seg godt for studenter som kommer direkte fra videregående skole og som er usikker på hvilken utdanning de skal velge.

Årsstudiet er en light versjon av første året i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon hvor matematikk, statistikk, og mikroøkonomi er erstattet med emner som egner seg bedre for et årsstudium. Programmet gir en introduksjon til økonomi og administrasjon som fagområdet, og kan senere bygges ut til et fullt bachelorstudium.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2022 04:36:27