Jobb og videre studier (2021–2022)

Jobbmuligheter

Studiet er først og fremst utformet med tanke på deg som har annen faglig bakgrunn eller yrkespraksis, og som ønsker tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi.

Videre studier

Kandidater som fortsetter sine studier ved Høgskolen i Molde, vil få alle emnene innpasset i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Fullfører du en bachelorgrad, er kvalifiserte til å søke mastergradsstudier ved Høgskolen i Molde eller ved andre høgskoler og universitet i Norge eller utlandet.  

HiMolde tilbyr et nytt masterstudium i økonomi og administrasjon. Studiet gir tittelen Siviløkonom.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. juli 2021 04:34:54