Videreutdanning i bærekraftig byutvikling

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2019
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad
Ordinær søknadsfrist:
15. juni
Illustrasjonsbilde

Bærekraftig byutvikling.  Foto: Colourbox.com

Programmets innhold

Studiet er et samarbeid med Norsk Sentrumsutvikling. Studiet er både et svar på et behov for en videreutdanning i byutvikling og sentrumledelse, og på økt etterspørsel etter kunnskap om bærekraftig byutvikling. 

Urbanisering er omfattende og transformerer byer og regioner over hele verden. Over halvparten av verdens befolkning lever i byområder. Byene har en viktig rolle når det gjelder bosetting, arbeidsplasser, handel, samferdsel, utdanning og sosio-kulturelle aktiviteter. Voksende byer kan skape nye muligheter for økonomisk vekst, men kan også bidra til økte sosiale hull og belastninger på økosystemene. 

Endringer i byer stiller nye krav som må tas opp på en økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig måte. I Norge blir det gjort mange anstrengelser for å utvikle en bedre politikk for bærekraftig utvikling. Det skjer tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og kommuner arbeider i dag med ulike byprosjekt og urbane dagsordener. En utgangspunkt er at bærekraftig byutvikling krever samarbeid mellom offentlige aktører, privat næringsliv, lokale grupper og borgere. 

Studiet har en tverrfaglig tilnærming til forutsetninger og utfordringer byer står overfor i dag relatert til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Studiet tar opp aktuell problematikk og framtidsscenarioer. Studentene vil komme i kontakt med ulike teoretiske perspektiver og disiplinere tilnærminger hentet fra bl.a. statsvitenskap, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi og logistikk. Gjennom konkrete eksempler og case vil det bli lagt vekt på komplekse problemstillinger. Deltakerne får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til temaer som behandles i studiet.

Samlinger høsten 2019

ADM 725 Urban governance og bærekraftlig utvikling

  • Uke 36,  4. - 6. sep. (ons-fre)
  • Uke 44,  31. okt - 1. nov. (tors-fre)
  • Hjemmeeksamen.

 

SØK 720 Urban Økonomi

  • Uke 40, 1. - 2. okt. (tirs-ons)
  • Uke 47, 18. - 20. nov. (man-ons)
  • Hjemmeeksamen.

 

Last ned pdf-brosjyre om studiet