Hva lærer du? (2020–2021)

Grad/tittel ved bestått studium

Bærekraftig byutvikling

Studiets læringsutbytte

Studentene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte

 Kunnskap

 • Kunnskap om økonomiske mekanismer som påvirker byutviklingen

 • Kunnskap om byens transportsystemer og deres miljømessige karakteristika

 • Kunnskap om styrings- og organisasjonsmessige forhold i byområder

 • Kunnskap om smarte byer

Ferdigheter

 • kan analysere sammenhenger mellom transport og bymiljø

 • kan bidra aktivt til planleggingsoppgaver på ulike forvaltningsnivåer

 • kan gjøre enklere økonomiske analyser og være i stand til å forstå de mer kompliserte

 • kan gå inn i funksjoner som leder eller beslutningsstøtte for ledelse og samhandling mellom interessenter i byområder

 • kan initiere og driveprosesser knyttet til smart byutvikling

Generell kompetanse

 • kan bidra i plan- og beslutningsprosesser

 • opparbeide analytisk kompetanse over et bredt spekter

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. juli 2021 04:34:53