Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er først og fremst en etter- og videreutdanning og retter seg inn mot aktører innen privat og ffentlig sektor som arbeider med byutvikling, lokale utviklingsprosesser, planlegging og relaterte oppgaver. 

Studiet passer også studenter som er interessert i byutvikling- og bærekraftproblematikk og kan tilpasses høgskolens Master i Økonomi og Administration og Master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2021 04:35:16