Opptak

Relevant bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen i samfunnsfag, økonomisk-administrative fag, ingeniørfag eller lignende fagområder, karaktersnitt C eller bedre.

Høgskolen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 00:32:30