Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet gir en yrkesrettet utdanning, med det kan også brukes som grunnlag for en mastergrad. Ferdig utdannede kandidater arbeider med generell administrasjon med vekt på logistikk i alle typer bransjer som driver med fysisk produksjon og distribusjon. Dette omfatter blant annet matproduksjon og distribusjon av ferdigvarer til varehandel, men også andre typer bransjer som eksempelvis serviceindustri, verftsindustri og produksjon av energi vil være aktuelle bransjer.

Grunnet samfunnets økende fokusering på bærekraftig produksjon og distribusjon vil ferdige kandidater som har en yrkesrettet utdanning på 3 år innen økologisk orientert logistikk og økonomi, eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, bli mer etterspurt i de fleste næringer som utfører produksjon og distribusjon av varer. Eksempler på slike arbeidsoppgaver kan være å bidra til å endre virksomhetens produktdesign og operasjoner for å redusere bedriftens miljøavtrykk.

Etter studiene kan du jobbe bl.a. som planlegger, innkjøper, økonom og andre logistikkfunksjoner innen matvareproduksjon, annen fysisk produksjon, distribusjonsselskaper, energiselskaper, reiseliv etc. Studiet vil være særlig relevant for ledelse og effektivisering av verdikjeder, med særlig vekt på gjenbruk og sammenheng mellom ulike verdikjeder.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 04:37:43