Jobb og videre studier (2021–2024)

Jobbmuligheter

Etter studiene kan du jobbe bl.a. som planlegger, innkjøper, økonom og andre logistikkfunksjoner innen matvareproduksjon, annen fysisk produksjon, distribusjonsselskaper, energiselskaper, reiseliv etc. Studiet vil være særlig relevant for ledelse og effektivisering av verdikjeder, med særlig vekt på gjenbruk og sammenheng mellom ulike verdikjeder.

Videre studier

Med en bachelor i Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi vil du vil få verktøy og kunnskap som verden trenger i fremtiden. Mange bedrifter som driver med produksjon og distribusjon vil måtte tenke nytt, der de også må ta hensyn til faktorer som miljø og ressurskrav. Dersom du kombinerer studiet med et masterstudium i logistikk ved Høgskolen i Molde vil du kunne være med å lede slike prosesser i nær sagt alle bedrifter og organisasjoner.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 04:35:41