Oppbygging og gjennomføring (2021–2024)

Informasjon om studiet

Studiet gir en yrkesrettet utdanning, med det kan også brukes som grunnlag for en mastergrad. Ferdig utdannede kandidater arbeider med generell administrasjon med vekt på logistikk i alle typer bransjer som driver med fysisk produksjon og distribusjon. Dette omfatter blant annet matproduksjon og distribusjon av ferdigvarer til varehandel, men også andre typer bransjer som eksempelvis serviceindustri, verftsindustri og produksjon av energi vil være aktuelle bransjer.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet går over 6 semestre og består av grunnleggende emner innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrative fag. I tillegg til disse mer generelle emnene inneholder studiet en rekke emner innenfor logistikk og Supply Chain Management, samt emner med særlig bransjerelevans som økologisk produksjon, sirkulær økonomi og grønn logistikk som gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitusjonene NORSØK og NIBIO. Andre samarbeidspartnere kan også bli aktuelle.

Fjerde semester kan studenten velge tre ulike løsninger:

  • reise ut for å ta et utenlandsopphold ved en av våre samarbeidende institusjoner

  • gjennomføre en utplassering i bedrift

  • ta en kombinasjon av valgbare emner som tilbys i dette semesteret. Av disse er to emner spesielt tilrettelagt studiet: Bærekraftig matproduksjon og bærekraftig energi som gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitusjonene NORSØK og NIBIO.

Høgskolen i Molde oppfordrer på generelt grunnlag at norske studenter gjennomfører et semester i utlandet.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Det er i de fleste emner tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen, normalt gitt på digital plattform (Inspera). I tillegg kan prosjektoppgaver og muntlige presentasjoner utgjøre en andel av karakteren. I enkelte emner er datamaskin et nødvendig hjelpemiddel ved løsning av eksamen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 04:35:41