Studieopphold i utlandet (2019–2022)

Studenten kan i fjerde semester velge utveksling ved et utenlandsk universitet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. juni 2019 21:32:43